ÚVOD                 INTERNET                 DOKUMENTY                 KONTAKT

Dokumenty

Všeobecné podmienky a reklamačný poriadok - Stiahnúť PDF >>

Technické špecifikácie rozhraní pre poskytovanie elektronických komunikačných služieb
Stiahnúť PDF >>

Osobitné podmienky poskytovania verejnej služby - Stiahnúť PDF >>

Príloha č.1 k Cenníku poskytovaných služieb: Informácie poskytované v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2120 - Stiahnúť PDF >>


ZÁKAZNÍCKA ZÓNA

WEBMAIL

WEB: D2 DESIGN