ÚVOD                 INTERNET                 DOKUMENTY                 KONTAKT

Internet - CenníkInternet pre bytové domy

Vysokorýchlostný internet dostupný v bytových domoch. Hlavný prívod je realizovaný prostredníctvom optickej siete, alebo 5G bezdrôtovej siete. Pripojenia zákazníka spočíva v inštalácii káblu z chodbových rozvodných skríň.

Program - Max. prístupová rýchlosť (prijímanie/odosielanie)

Mesačný poplatok

Fest on mini - 10/2 Mb

5,99 €

Fest on active - 25/5 Mb

9,99 €

Fest on profi - 30/30 Mb

15,99 €

Obmedzenia pripojenia

bez obmedzenia

Verejná IP Adresa

1,99 €

Inštalácia pripojenia (AKCIA) *

15,00 €


* Akciová cena inštalácie obsahuje aj bezdrôtový router. Službu poskytujeme bez viazanosti. Zákazník sa podpisom zmluvy zaväzuje vrátiť akciové koncové zariadenia použité pri inštalácii, resp. uhradiť zmluvnú pokutu 99,00 € s DPH v prípade odstúpenia od zmluvy do 12 mesiacov od jej podpisu.


Internet pre rodinné domy

Bezdrôtovo šírený internet, prostredníctvom vysokokapacitnej technológie 5 GHz. Zriadenie pripojenia spočíva v inštalácii antény na strechu, alebo fasádu domu a od nej inštalácia kábla až k Vášmu počítaču, alebo WiFi routru.

Program - Max. prístupová rýchlosť (prijímanie/odosielanie)

Mesačný poplatok

5G line lite - 5/0,5 Mb

8,50 €

5G line standard - 8/1 Mb

10,00 €

5G line pro - 15/5 Mb

15,99 €

Obmedzenia pripojenia

bez obmedzenia

Verejná IP Adresa

1,99 €

Inštalácia pripojenia (AKCIA) *

35,00 €


Iný program - individuálne dojednanie

* Akciová cena inštalácie obsahuje 5 GHz účastnícku anténu a bezdrôtový router. Službu poskytujeme bez viazanosti. Zákazník sa podpisom zmluvy zaväzuje vrátiť akciové koncové zariadenia použité pri inštalácii, resp. uhradiť zmluvnú pokutu 99,00 € s DPH v prípade odstúpenia od zmluvy do 12 mesiacov od jej podpisu.


Doplnkové služby

Diagnostika PC, notebooku, tabletu - jednorázová platba

8,50 €

Oprava PC, notebooku, tabletu – výmena hardwaru – servisné práce

15,00 €

Oprava PC, notebooku, tabletu – reinštalácia OS – servisné práce

20,00 €

Odvírenie PC, antispam, reinštalácia aplikačného softwaru

10,00 €/hod.

Neoprávnený výjazd technika

15,00 €

Výjazd u klienta, testovanie poruchy počítača

10,00 €

Zálohovanie a obnova dát z poškodeného média resp. obnova zmazaných dát - individuálna cena podľa miery poškodenia, resp. veľkosti obnovovaných dát


Všetky ceny sú uvádzané s DPH.


ZÁKAZNÍCKA ZÓNA

WEBMAIL

Pokrytie

Zvolen:
Podborová, Zlatý potok, Západ, Centrum, Záhonok
- káblové siete a 5G

Dobrá Niva, Budča
- bezdrôtová sieť 5G

Pre informáciu o pokrytí vašej lokality prosím kontaktujte hotline:
0905 939 200

 


Informácie pre koncových užívateľov >>

WEB: D2 DESIGN